Bouwgebreken

Bureau voor Bouwpathologie BB heeft een jarenlange ervaring op het gebied van onderzoek naar allerhande bouwkundige gebreken. Je kunt het in feite niet gek genoeg bedenken of er is ooit al wel eens onderzoek naar gedaan.

Door de ruime ervaring en de gespecialiceerde onderzoeksapparatuur weet Bureau voor Bouwpathologie BB vrijwel altijd de oorzaak van een bouwkundig probleem te achterhalen, dan wel een goede richting te geven aan de oplossing. Uiteraard speelt het beschikbare budget daarin wel een rol.

De werkwijze van Bureau voor Bouwpathologie BB is dat er altijd eerst goed naar de opdrachtgever wordt geluisterd. Hierbij wordt geïnventariseerd wat de problemen zijn, sinds wanneer en onder welke omstandigheden de gebreken zich voordoen, alvorens zelf de problematiek te gaan onderzoeken. Het onderzoek gaat vervolgens altijd stapsgewijs, waarbij dan vaak als laatste stap een en ander moet worden opengemaakt. Onderdeel van het onderzoek is (indien mogelijk) het aantonen/opwekken van de problemen. Bureau voor Bouwpathologie BB streeft er naar altijd de oorzaak van een bouwkundig probleem te achterhalen.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact