Diensten

Bindend advies, arbitrage en mediation

In aanvulling op de vraag van rechtbanken en rechtsbijstandsverzekeringen om hen op professionele wijze bij te staan bij een bouwkundig gebrek, wordt Bureau voor Bouwpathologie BB ook vaak gevraagd om een geschil te beslechten. Dit geschil kan worden behandeld in de vorm van een bindend advies, een (mondelinge) arbitrage of een bemiddelingstraject (mediation). Hierbij is het de taak van de onafhankelijke deskundige van Bureau voor Bouwpathologie BB om als arbiter of bemiddelaar een geschil zo effectief en efficient mogelijk op te lossen. Dit kan in de heikele situatie veel ergernis, tijd en geld besparen.

Het onderzoek zal uiteraard plaats vinden in het bijzijn van betrokken partijen. Na de bouwkundige beoordeling van de situatie zal schriftelijk worden vastgelegd hoe het geschil op een voor beide partijen aanvaardbare manier kan worden opgelost. In het geval van mediation zal de bemiddeling plaatsvinden op vrijwillige basis, terwijl dit bij een bindend advies of een arbitrage een meer bepalend karakter heeft.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact