Diensten

Klachten & Gebreken onderzoeken

Er zijn tal van situaties waarin een onderzoek naar gebreken in de bouw noodzakelijk is, zoals bij het aankopen van een woning of het toetsen van een ontwerp. Regelmatig is een deskundig onderzoek noodzakelijk wanneer gebreken aan het licht komen tijdens de bouw, tijdens de oplevering of juist direct na de oplevering. Maar ook nadat al meerdere malen herstel is uitgevoerd en een gebrek zich nog steeds voordoet, is een gedegen bouwkundig onderzoek aan de orde. Wanneer over het bouwkundig gebrek een geschilsituatie ontstaat, wordt een onderzoek uitgevoerd om te beoordelen wat de aard van het gebrek betreft, of het een zogenaamd verborgen gebrek betreft om vervolgens hiermee de aansprakelijkheid te bepalen.

Tijdens het klachten- of gebrekenonderzoek zal de deskundige adviseur van Bureau voor Bouwpathologie BB een onderzoek ter plaatse uitvoeren, bij voorkeur in het bijzijn van alle betrokken partijen. Tenslotte kan ook een mondelinge toelichting van het gebrek uitstekend bijdragen aan het verzamelen van het feitenmateriaal.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact