Bouwgebreken

Overige

Onder overige bouwkundige gebreken die door Bureau voor Bouwpathologie BB kunnen worden onderzocht, vallen onder andere houtaantasting, houtrot, delaminatie van materialen, funderingsproblemen, verzakkingen, koudebruggen, oppervlaktecondensatie, inwendige condensatie, insectenoverlast, geluidsoverlast, trillingen etc. Feitelijk kan alles wat in en aan een gebouw vast zit en waar gebreken aan zijn waargenomen worden onderzocht.

Houtrot is een probleem dat in verschillende onderdelen van een gebouw kan voorkomen en wat verstrekkende gevolgen kan hebben. Het juiste herstel van door houtrot aangetaste onderdelen is essentieel.

Inwendige condensatie is in wezen een verborgen gebrek, meestal het gevolg van een fout in de opbouw van de constructie. Soms wordt inwendige condensatie ervaren als een lekkage dan wel vochtprobleem. Omdat het vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt, kan een dergelijk bouwkundig gebrek ingrijpende gevolgen hebben. 

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact