Diensten

Crisismanagement

Door de ruime ervaring van de adviseurs van Bureau voor Bouwpathologie BB kunnen zij ook worden ingeschakeld om een moeizaam verlopend of vastgelopen bouwproces vlot te trekken. Dit kan ook projectondersteuning betreffen in de vorm van interim, waarbij diverse bouwkundige (onderhouds-) projecten tijdelijk worden begeleid ter aanvulling of vervanging van de vaste medewerkers van de betreffende organisatie.

Tijdelijke inschakeling van een crisismanager of projectbegeleider kan veel tijd, irritatie en geld schelen, omdat het project geen (verdere) vertraging oploopt of op de juiste wijze verder kan worden doorgepakt.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact