Bouwgebreken

Funderingsproblemen

Verzakkingen en scheuren in gebouwen duiden vaak op een gebrek aan de fundering. Ook twee aan elkaar gebouwde delen van een object willen nog wel eens scheuren gaan vertonen. Hierbij dient dan te worden onderzocht waardoor dit is ontstaan.

Is er een afwijkende fundering toegepast? Zijn er fouten gemaakt bij het vervaardigen van de fundering? Is de juiste sondering toegepast? Is er wel een sondering en een grondboring gemaakt? Dit zijn enkele relevante vragen om de oorzaak van een funderingsprobleem te kunnen bepalen. Funderingsproblemen zijn vaak lastig te onderzoeken. Aan de hand van waargenomen gebreken kan worden bepaald of nader onderzoek naar de fundering noodzakelijk is.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact