Diensten

Bij Bureau voor Bouwpathologie BB werken professionele adviseurs die zich op een breed terrein en vanuit verschillende disciplines bezig houden met het onderzoeken van klachten en gebreken in de bouw.

Hierbij even een greep uit de vele soorten problemen en de regelmatig terugkerende onderzoeksonderwerpen: Lekkage, schimmel, geluidsoverlast, tocht, scheurvorming, verzakking, insectenoverlast, instorting van gebouwen, degeneratie van bouwmaterialen, koudeklachten etc.

Het specialistische onderzoek naar bouwgebreken en bouwfouten aan de hand van diverse onderzoeksapparatuur, waarvan de technische aard een breed gebied kan bestrijken, wordt zorgvuldig uitgevoerd. Op deze wijze wordt een gedegen feitenverzameling opgebouwd. Dit feitenmateriaal wordt verwerkt in een rapportage waar uit de analyse van de onderzoeksresultaten een oorzaak, een hersteladvies en/of een herstelkostenraming blijkt. Deze rapportage wordt ondersteund door fotomateriaal, eventuele berekeningen en/of een situatieschets, zodat de materie ook voor de bouwkundige leken onder ons in afdoende mate helder en inzichtelijk is.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact