Media

Artikelen

Vanwege de inmiddels ruime ervaring, opgedaan door de diversiteit aan uitgevoerde bouwkundige onderzoeken, is het credo van Bureau voor Bouwpathologie BB ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Om die reden willen wij onze verzamelde kennis delen met belanghebbenden en geïnteresseerden. Zo schrijven wij artikelen voor diverse tijdschriften en vakbladen en verschijnen in de literatuur, zoals de ZZP'er in de Bouw, Bouwwereld, Bouw-Totaal en de Aannemer, maar ook het magazine van Vereniging Eigen Huis, uiteenzettingen over een specifiek bouwkundig gebrek, aangevuld met een praktisch en duurzaam hersteladvies.

Daarnaast hebben wij in het verleden meegewerkt aan de ontwikkeling en het opstellen van een aantal producten waarin bouwgebreken en de bijbehorende oplossingen behandeld worden. Deze producten betreffen onder andere een cd-bouwgebreken, een boekwerk met herstelkosten en een serie zakboekjes, waarin bouwgebreken aan de orde worden gesteld.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact